Người lớn cần phải tiêm phòng 3 mũi vắc xin viêm gan b. Cứ sau 15 năm, bạn lại phải tiêm lại 1 lần. Đối...